Home

Dobrodošli na stranice smještajnih kapaciteta hotela „Malin“ Malinska, villa, apartmana i autokampa „Tiha“ u Šilu. Svi naši objekti nalaze se na super atraktivnim lokacijama otoka Krka, na sjeverozapadnom dijelu hrvatske obale. Od najjednostavnijeg i najjfetinijeg smještaja u kamp kućicama, mobil homovima do atraktivnih vila, apartmana i luksuznih hotelskih suiteva i soba hotela Malin; opremljenim dodatnim sadržajima (mini wellness, jacuzzi, sauna, masaže, restorani, privezište za brodice, beach bar, sunčališta...).